Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

PROJEKT SZKOLNY –

„OSWAJAMY SZKOLNE LEKTURY Z TEATREM KAMISHIBAI”

 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Kamishibai (z japońskiego – kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również teatrem obrazkowym albo teatrem narracji. Jedną z jego największych zalet jest to, że dzięki oglądaniu ilustracji widzowie nie nudzą się tak szybko jak podczas czytania książki i są w stanie utrzymać skupienie aż do zakończenia opowieści. Prezentowaniu kolejnych ilustracji towarzyszy wyjątkowy nastrój i efekt koncentracji. Kolejną dobrą stroną pracy z teatrem ilustracji jest warsztatowa forma pracy. Uczestnicy stają się częścią procesu, który wpływa na ich percepcję, stopień motywacji i zaangażowania, umożliwia głębsze odkrywanie danego tematu. Teatr ilustracji jest metodą, dzięki której możemy uczyć pracy z obrazem, symbolami i sztuką. Wcielenie się w rolę opowiadającego lub wykonawcę ilustracji daje także okazję odkrywania własnych talentów, możliwość dzielenia się nimi z rówieśnikami, pozwala na odkrywanie emocji związanych z wystąpieniami publicznymi. Uczestnik może się skonfrontować z reakcjami, które budzą się w nim podczas kontaktu z publicznością. Teatrzyk daje także poczucie bezpieczeństwa, bo osoby nieśmiałe mogą stanąć za sceną, która częściowo je zasłania – tworzy to bezpieczny dystans, a zarazem nie wpływa na jakość przedstawienia.

 • Projekt skierowany jest do uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy
 • Autorem i koordynatorem projektu jest – Beata Anna Dąbrowska – logopeda. Współorganizatorami projektu są Panie: Beata Ewa Dąbrowska z klasą 3a, Paulina Wiśniewska z klasą 2c i Sylwia Gawlik z klasą 1 b
 • Termin trwania projektu – rok szkolny 2023/2024
 1. CELE PROJEKTU:
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych
 • Poznanie alternatywnej formy czytania
 • Kształcenie kompetencji językowych, bogacenie słownictwa
 • Rozwijanie umiejętności autoprezentacji (głośne czytanie i opowiadanie, kontakt z publicznością)
 • Kształcenie umiejętności autoprezentacji, umiejętności paraliterackich
 • Łączenie edukacji z zabawą i twórczym działaniem
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole
 • Wydobywanie lub rozwijanie teatralnych predyspozycji
 • Zdobywanie umiejętności obrazowania treści utworu literackiego
 • Włączanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • Tworzenie warunków do samorealizacji
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 1. OCZEKIWANE REZULTATY:

Uczniowie biorący udział w projekcie:

 • znają i wiedzą na czym polega forma pracy z teatrem Kamishibai
 • znają lektury szkolne
 • są zainteresowani czytaniem książek
 • są zintegrowani między sobą, potrafią pracować w zespole
 • traktują szkołę nie tylko jako miejsce zdobywania wiedzy, ale też kreatywnego spędzania czasu i rozwijania swoich zainteresowań
 1. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Sale lekcyjne, biblioteka, aula w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy

 • FORMY REALIZACJI PROJEKTU

Każdy z wychowawców biorących udział w projekcie na początku roku szkolnego wybiera jedną lekturę obowiązkową na danym etapie (klasa 1, klasa 2, klasa 3),

Z danej lektury wybrany zostanie fragment tekstu, który zostanie poddany procesowi adaptacji. Po opracowaniu kart – z jednej strony rysunek, z drugiej adekwatny tekst – dzieci będą przygotowywały się do zaprezentowania lektury koleżankom i kolegom ze swojej klasy oraz pozostałych klas równorzędnych. W rolę lektorów włączane są dzieci, a także wychowawcy klas, rodzice i logopeda. Rysunki ilustrujące poszczególne fragmenty lektury będą wykonywane zarówno przez dzieci jak i chętnych rodziców.

Skip to content