Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Edukacja europejska w państwach Unii Europejskiej rozumiana jest jako pielęgnowanie pewnych uniwersalnych wartości, charakterystycznych dla społeczeństw demokratycznych, tj. poszanowanie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich oraz poczucia tożsamości narodowej, określanie swojego miejsca w kulturze i hierarchii wartości Europy. W ramach przedmiotu historii i wos-u przybliżamy młodzieży ideę zjednoczonej Europy oraz ukazujemy miejsce Polski w kulturze europejskiej.🇵🇱 🇪🇺W ramach prowadzenia edukacji europejskiej inspirujemy młodzież do podejmowania inicjatyw oraz realizacji projektów edukacyjnych. 👱‍♀️👱Z okazji obchodów 20 – lecia przystąpienia Polski 🇵🇱do Unii Europejskiej 🇪🇺uczniowie klasy 6b przygotowali kreatywny projekt edukacyjny promujący sześć krajów europejskich: Polskę,🇵🇱 Grecję, 🇬🇷Francję,🇫🇷 Hiszpanię,🇪🇸 Niemcy 🇩🇪oraz Chorwację🇭🇷. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka oraz dzielenie się wiedzą na temat krajów Unii Europejskiej. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością w prezentacji wybranych państw, znajomością zjawisk społecznych i przyrodniczo-geograficznych w wybranych krajach Europy. Młodzież przyswoiła sobie wiadomości o położeniach krajów na mapie politycznej Europy, symbolach narodowych, stolicach i charakterystycznych zabytkach. Poprzez własne doświadczenia poznawała potrawy danego kraju, muzykę i tańce. Grupa projektowa zrealizowała wszystkie zadania z ogromną dokładnością, uzyskując najwyższą notę.👏👏👏

Nauczyciel historii Joanna Marcjanik

Skip to content