Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

POMAGAMY Z SERCA!

POMAGAMY Z SERCA!

Nasza szkoła uczestniczyła w charytatywnej zbiórce odzieży ECOKONKURS 2023, organizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Każdy kilogram zebranych ubrań to złotówka na fundusz, z którego wypłacane są m.in. stypendia dla dzieci i młodzieży....
Zakończyliśmy kolejny semestr SMOKa w Nidzickiej Jedynce!

Zakończyliśmy kolejny semestr SMOKa w Nidzickiej Jedynce!

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki, finansowany przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji to program realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika,  który  pozwala nam rozłożyć szerzej skrzydła i...

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content