Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

KURIER JEDYNKI

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Gazetka szkolna ,, KURIER JEDYNKI ‘’ to miesięcznik , który opiera się na tematyce poszczególnych miesięcy , świętach , wydarzeniach, porach roku i innych szkolnych ważnych dla dzieci sprawach. Redakcja gazetki szkolnej zaprasza wszystkich chętnych uczniów do współpracy i wypowiadania się za jej pośrednictwem na różne tematy.

Rok szkolny 2023/2024

Wydanie piąte – styczeń 2024

Wydanie czwarte – grudzień

Wydanie drugie – październik/listopad

Wydanie pierwsze – wrzesień

Rok szkolny 2022/2023

Wydanie pierwsze – wrzesień

Wydanie drugie – październik

Wydanie trzecie – listopad

Wydanie szóste – marzec

Wydanie siódme – kwiecień

Wydanie ósme – maj

Rok szkolny 2021/2022

Nr 1 – wrzesień

Nr 2 – styczeń

Nr 3 – marzec

Nr 4 – kwiecień

Nr 5 – maj

Nr 6 – czerwiec

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content