Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

UKS Jedynka

Klub tworzony z pasji do sportu – Dziecko Trener Rodzic

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka to najprężniej działający klub sportowy w Gminie Nidzica, działa już od wielu lat przy Szkole Podstawowej nr 1 (data założenia 09.04.2001r.), członkami komitetu założycielskiego klubu byli nauczyciele wychowania fizycznego z „nidzickiej jedynki” Stanisław Koziński, Dariusz Urbanowski, Alicja Romanowska, pierwszym prezesem klubu prężnie działającym przez 10 lat był Artur Pacuszka. To właśnie z jego inicjatywy klub z powodzeniem ubiegał się i rozliczył dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Ogólnopolskiego Programu KLUB 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, programu „Zrobimy pływaka z każdego dzieciaka”, Klub realizował również Program „Junior Sport” oraz realizuje Ogólnopolski Program Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki.

W klubie systematycznie w dwóch sekcjach trenuje ok.118 dzieci w wieku 5-13 lat tj.: 36 koszykarek i 82 piłkarzy. Uczestniczymy w rywalizacji sportowej w rozgrywkach Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Warmińsko – Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki. Aby zapewnić dzieciom aktywne spędzanie czasu wolnego organizujemy systematycznie obozy letnie i zimowe.

Od 8 lat organizujemy systematycznie trzydniowy Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Copernik Cup pod Patronatem Burmistrza Nidzicy dla 16 drużyn z całej Polski oraz trzy jednodniowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej Zima – Nidzica Cup, Od Przedszkola do Old Boya, Wiosenna Edycja Turnieju Piłkarskiego – Nidzica Cup, Memoriał Piłki Nożnej im. ks. Ryszarda Gamańskiego promując nasze miasto i gminę.

Trenerzy pracujący w klubie (Artur Pacuszka, Piotr Saternus, Dariusz Kosobucki, Michał Leszczyński, Joanna Zielińska) z wielką pasją i zaangażowaniem dbają o jego dobro i rozwój, systematycznie biorąc udział w realizacji projektów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz w rozwoju własnego warsztatu pracy szkoląc się i podwyższając swoje kwalifikacje trenerskie.

Obecny zarząd klubu: Joanna Zielińska – prezes klubu, Michał Leszczyński – sekretarz klubu, Piotr Saternus – skarbnik, Katarzyna Kotyla, Dariusz Kosobucki – członek.

Cele statutowe klubu:

– rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

– integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,

– wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

– organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, obozów sportowych i zajęć sportowych pozalekcyjnych w formie treningów,

– organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

– uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

– upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych.

Skip to content