Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Rekrutacja

1. ZARZĄDZENIE NR 2023/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

https://sp1nidzica.pl/wp-content/uploads/2024/01/ZARZADZENIE-NR-1.pdf

2. ZARZĄDZENIE NR 2024/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

https://sp1nidzica.pl/wp-content/uploads/2024/01/ZARZADZENIE-NR-2.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002431/O/D20222431.pdf

1. ZARZĄDZENIE NR 1633/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

https://bip.nidzica.pl/system/obj/30965_zarz_1633_2023.pdf

2. ZARZĄDZENIE NR 1632/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

https://bip.nidzica.pl/system/obj/30964_zarz_1632_2023.pdf

3. Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica zamieszkałego w obwodzie danej placówki

4. Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica zamieszkałego poza obwodem danej placówki

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Nidzicy

3. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Oddziału przedszkolnego

4. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Skip to content