Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Kadra


Nauczyciele zatrudnieni w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w roku szkolnym 2020/2021
Dyrektor Szkoły – Artur  Pacuszka
Wicedyrektorzy – Wioletta Romańska i Marek Dąbrowski1.Bogumiła Adamska – matematyka, fizyka
2. Małgorzata Baranowska – informatyka, plastyka
3. Bogumiła Bielicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4. Dominika Bonisławska  – edukacja przedszkolna
5. Agnieszka Brodniewicz – język angielski
6. Małgorzata Brzozowska – historia, WOS
7. Janusz Chodkowski – informatyka, technika
8. Anna Czarzasta – język polski
9. Krystyna Dawidson – Młyńska – fizyka
10. Beata Anna Dąbrowska – logopeda, zajęcia rewalidacyjne
11. Beata Ewa Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna
12. Sebastian Derkies – język niemiecki
13. Paulina Elbruda – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
14. Sylwia Gawlik – edukacja wczesnoszkolna
15. Alicja Gawrońska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
16. Jacek Gnidziński – informatyka .
17. Joanna Grabowska – nauczyciel biblioteki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne
18. Anna Grochowska – edukacja wczesnoszkolna
19. Małgorzata Grochowska – edukacja przedszkolna
20. S. Halina Grygo – religia
21. Anna Jabłonowska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
22. Dorota Józefowicz – pedagog  
23. Aleksandra Kaczmarczyk – język niemiecki
24. Dariusz Marcin Kosobucki – wychowanie fizyczne
25. Katarzyna Kotyla – wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy
26. Sylwia Krupa – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej
27. Justyna Lejman – edukacja przedszkolna
28. Katarzyna Leszczyńska – język polski
29. Michał Leszczyński – wychowanie fizyczne
30. Helena Maj – matematyka, fizyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
31. Katarzyna Matalińska – religia
32. Dorota Ojrzyńska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
33. Milena Ojrzyńska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
34. Iwona Olszewska – kierownik świetlicy
35. Małgorzata Parfianowicz – nauczyciel świetlicy
36. Krzysztof Partyka – muzyka, nauczyciel świetlicy
37. Eliza Pawlak – edukacja wczesnoszkolna
38. Monika Pińczewska – Czepło – edukacja wczesnoszkolna, język angielski
39. Agnieszka Prusik – chemia, biologia, przyroda
40. Ewa Pszczółkowska – język niemiecki
41. Ewa Rudzińska – język angielski
42. Klaudia Rzepczyńska – edukacja przedszkolna
43. Piotr Saternus – wychowanie fizyczne
44. Michał Sawicki – język angielski
45. Elżbieta Sitarz – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
46. Jolanta Szałanda – religia
47. Anna Szczepkowska – nauczyciel biblioteki
48. Katarzyna Szkudlarek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
49. Wiesława Taradejna – wychowanie fizyczne
50. Dorota Taratycka – geografia, biologia, przyroda
51. Małgorzata Trybel – matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki  
52. Danuta Urbanowska – wychowanie fizyczne
53. Dariusz Urbanowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
54. Agnieszka Wierzbicka – język angielski
55. Paulina Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
56. Wiesława Wojtkiewicz – matematyka
57. Ala Wolak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
58. Dorota Wódkiewicz – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
59. Ks. Roland Zagóra – religia
60. Paulina Zapadka – język polski
61. Agnieszka Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
62. Joanna Zielińska – wychowanie fizyczne

Skip to content