Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Kadra

Nauczyciele zatrudnieni w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w roku szkolnym 2023/2024
Dyrektor Szkoły – Artur  Pacuszka
Wicedyrektorzy – Wioletta Romańska i Marek Dąbrowski


1.Bogumiła Adamska – matematyka/chemia

2. Bogumiła Bielicka – edukacja wczesnoszkolna

3. Dominika Bonisławska  – edukacja przedszkolna

4. Janusz Chodkowski – informatyka/technika

5. Anna Czarzasta – język polski

6. Beata Anna Dąbrowska – logopeda

7. Beata Ewa Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna

8. Paulina Elbruda – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

9. Sylwia Gawlik – edukacja wczesnoszkolna

10. Alicja Gawrońska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia/pedagog specjalny

11. Joanna Grabowska – nauczyciel biblioteki

12. S. Halina Grygo – religia

13. Dorota Józefowicz – pedagog  

14. Aleksandra Kaczmarczyk – nauczyciel świetlicy/język niemiecki mniejszości narodowej

15. Alicja Kosińska – edukacja przedszkolna

16. Dariusz Marcin Kosobucki – wychowanie fizyczne

17. Katarzyna Kotyla – edukacja przedszkolna/wychowanie fizyczne

18. Marta Kowalska – język angielski/chemia

19. Justyna Lejman – edukacja przedszkolna

20. Katarzyna Leszczyńska – język polski

21. Michał Leszczyński – wychowanie fizyczne

22. Helena Maj – matematyka

23. Joanna Marcjanik – historia/WOS/wychowanie do życia w rodzinie

24. Katarzyna Matalińska – religia/biologia/przyroda

25. Joanna Nowak – wychowanie fizyczne

26. Dorota Ojrzyńska – edukacja wczesnoszkolna/wychowanie do życia w rodzinie

27. Milena Ojrzyńska – pedagog specjalny/nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

28. Iwona Olszewska – kierownik świetlicy

29.  Małgorzata Parfianowicz – nauczyciel świetlicy

30. Krzysztof Partyka – muzyka/nauczyciel świetlicy

31. Monika Pińczewska – Czepło – edukacja wczesnoszkolna/język angielski

32. Ewa Pszczółkowska – język niemiecki/język niemiecki mniejszości narodowej /własna historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

33. Ewa Rudzińska – język angielski

34. Marta Saternus – fizyka/matematyka

35. Piotr Saternus – wychowanie fizyczne

36. Michał Sawicki – język angielski

37. Elżbieta Sitarz – edukacja wczesnoszkolna

38. Małgorzata Sobotka – informatyka/plastyka

39. Jolanta Szałanda – religia

40. Katarzyna Szkudlarek – Frankowska – nauczyciel współorganizujący proces            kształcenia/pedagog specjalny

41. Wiesława Taradejna – wychowanie fizyczne

42. Dorota Taratycka – geografia/biologia

43. Małgorzata Trybel – plastyka/matematyka/geografia

44. Dariusz Urbanowski – wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa

45. Agnieszka Wierzbicka – język angielski

46. Paulina Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna

47. Ala Wolak – edukacja wczesnoszkolna

48. Ks. Roland Zagóra – religia innych wyznań

49. Paulina Zapadka – język polski

50. Agnieszka Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna

51. Ida Zawadzka – edukacja przedszkolna

52. Joanna Zielińska – wychowanie fizyczne/technika

Skip to content