Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Kadra


Nauczyciele zatrudnieni w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w roku szkolnym 2021/2022
Dyrektor Szkoły – Artur  Pacuszka
Wicedyrektorzy – Wioletta Romańska i Marek Dąbrowski1.Bogumiła Adamska – matematyka, fizyka
2. Małgorzata Sobotka – informatyka, plastyka
3. Bogumiła Bielicka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4. Dominika Bonisławska  – edukacja przedszkolna
5. Agnieszka Brodniewicz – język angielski
6. Janusz Chodkowski – informatyka, technika
7. Anna Czarzasta – język polski
8. Krystyna Dawidson – Młyńska – fizyka
9. Beata Anna Dąbrowska – logopeda, zajęcia rewalidacyjne
10. Beata Ewa Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna
11. Sebastian Derkies – język niemiecki
12. Paulina Elbruda – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
13. Sylwia Gawlik – edukacja wczesnoszkolna
14. Alicja Gawrońska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
15. Joanna Grabowska – nauczyciel biblioteki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne
16. Anna Grochowska – edukacja wczesnoszkolna
17. Małgorzata Grochowska – historia, WOS
18. S. Halina Grygo – religia
19. Anna Jabłonowska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
20. Dorota Józefowicz – pedagog  
21. Aleksandra Kaczmarczyk – język niemiecki
22. Dariusz Marcin Kosobucki – wychowanie fizyczne
23. Katarzyna Kotyla – wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy
24. Justyna Lejman – edukacja przedszkolna
25. Katarzyna Leszczyńska – język polski
26. Michał Leszczyński – wychowanie fizyczne
27. Helena Maj – matematyka, fizyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
28. Katarzyna Matalińska – religia
29. Dorota Ojrzyńska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
30. Milena Ojrzyńska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
31. Iwona Olszewska – kierownik świetlicy
32. Małgorzata Parfianowicz – nauczyciel świetlicy
33. Krzysztof Partyka – muzyka, nauczyciel świetlicy
34. Eliza Pawlak – edukacja wczesnoszkolna
35. Monika Pińczewska – Czepło – edukacja wczesnoszkolna, język angielski
36. Agnieszka Prusik – chemia, biologia, przyroda
37. Ewa Pszczółkowska – język niemiecki
38. Ewa Rudzińska – język angielski
39. Piotr Saternus – wychowanie fizyczne
40. Michał Sawicki – język angielski
41. Elżbieta Sitarz – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
42. Jolanta Szałanda – religia
43. Anna Szczepkowska – nauczyciel biblioteki
44. Katarzyna Szkudlarek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne
45. Wiesława Taradejna – wychowanie fizyczne
46. Dorota Taratycka – geografia, biologia, przyroda
47. Małgorzata Trybel – matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki  
48. Danuta Urbanowska – wychowanie fizyczne
49. Dariusz Urbanowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
50. Agnieszka Wierzbicka – język angielski
51. Paulina Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
52. Ala Wolak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
53. Dorota Wódkiewicz – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
54. Ks. Roland Zagóra – religia
55. Paulina Zapadka – język polski
56. Agnieszka Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
57. Joanna Zielińska – wychowanie fizyczne

Skip to content