Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Kadra


Nauczyciele zatrudnieni w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w roku szkolnym 2022/2023
Dyrektor Szkoły – Artur  Pacuszka
Wicedyrektorzy – Wioletta Romańska i Marek Dąbrowski


1.Bogumiła Adamska – matematyka

2. Bogumiła Bielicka – edukacja wczesnoszkolna

3. Dominika Bonisławska  – edukacja przedszkolna

4. Janusz Chodkowski – informatyka, technika

5. Anna Czarzasta – język polski

6. Beata Anna Dąbrowska – logopeda, zajęcia rewalidacyjne

7. Beata Ewa Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna

8. Paulina Elbruda – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

9. Sylwia Gawlik – edukacja przedszkolna

10. Alicja Gawrońska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

11. Joanna Grabowska – nauczyciel biblioteki

12. Anna Grochowska – edukacja wczesnoszkolna

13. Małgorzata Grochowska – historia, WOS

14. S. Halina Grygo – religia

15. Anna Jabłonowska – edukacja wczesnoszkolna

16. Dorota Józefowicz – pedagog  

17. Aleksandra Kaczmarczyk – język niemiecki

18. Dariusz Marcin Kosobucki – wychowanie fizyczne

19. Katarzyna Kotyla – wychowanie fizyczne

20. Marta Kowalska – język angielski, chemia

21. Justyna Lejman – edukacja przedszkolna

22. Katarzyna Leszczyńska – język polski

23. Michał Leszczyński – wychowanie fizyczne

24. Helena Maj – matematyka

25. Anna Małecka – edukacja przedszkolna

26. Katarzyna Matalińska – religia

27. Joanna Nowak – wychowanie fizyczne

28. Dorota Ojrzyńska – edukacja wczesnoszkolna

29. Milena Ojrzyńska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

30. Iwona Olszewska – kierownik świetlicy

31. Małgorzata Parfianowicz – nauczyciel świetlicy

32. Krzysztof Partyka – muzyka

33. Monika Pińczewska – Czepło – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

34. Ewa Rudzińska – język angielski

35. Marta Saternus – fizyka, matematyka

36. Piotr Saternus – wychowanie fizyczne

37. Michał Sawicki – język angielski

38. Elżbieta Sitarz – edukacja wczesnoszkolna

39. Małgorzata Sobotka – informatyka, plastyka

40. Jolanta Szałanda – religia

41. Katarzyna Szkudlarek – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

42. Dorota Taratycka – geografia, biologia, przyroda

43. Małgorzata Trybel – matematyka

44. Dariusz Urbanowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

45. Agnieszka Wierzbicka – język angielski

46. Paulina Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna

47. Ala Wolak – edukacja wczesnoszkolna

48. Dorota Wódkiewicz – język polski

49. Ks. Roland Zagóra – religia

50. Paulina Zapadka – język polski

51. Agnieszka Zawadzka – edukacja wczesnoszkolna

52. Joanna Zielińska – wychowanie fizyczne

Skip to content