Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Szkolne koło PCK

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunem jest:

Dorota Taratycka

ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  2. Profilaktyka uzależnień.
  3. Organizowanie działań wspierających programy pomocowe i niesienie pomocy innym.
  4. Popularyzowanie wśród społeczności szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  • Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na drugiego człowieka
  • Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa.
  • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
  • Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
  • Wdrażanie dzieci do postrzegania zasad higieny

W dniu 6 listopada po raz kolejny odbyło się spotkanie otwarte naszych wolontariuszy PCK działających przy naszej szkole z Grupą Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Olsztyńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża

Na warsztatach poznaliśmy:

* jak dbać o bezpieczeństwo przy udzielaniu pierwszej pomocy?

* zmienione zasady dbania o bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Prowadzącym był Michał Kaźmierski, Karol Rymszewisz i Adam – ratownik i pracownik numeru 112.

Było dużo pytań do prowadzących, którzy w sposób zwięzły odpowiadali na pytania młodzieży. Każdy z nas powinien znać zasady udzielania pomocy ludziom!


W dniu 30 października po raz kolejny odbyło się spotkanie otwarte wolontariuszy PCK działających przy naszej szkole z Grupą Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Olsztyńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża

Nasza młodzież tym razem poznała na warsztatach:

*formy i przejawy dyskryminacji

*jak przeciwdziałać dyskryminacji

*działania PCK przeciw dyskryminacji

Prowadzącym spotkanie był absolwent naszej szkoły Michał Kaźmierski. Dziękujemy za udział w tak cennych warsztatach.


Od października młodzież szkolnego koło PCK ściśle współpracuje z Grupą Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Olsztyńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. W każdą sobotę nasi młodzi wolontariusze uczestniczą w spotkaniach otwartych  w ramach realizacji zadania dofinansowanego z budżetu Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego pt. „Rozwój i promocja Wolontariatu” w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Prowadzącym spotkania jest absolwent naszej szkoły Michał Kaźmierski, który będąc obecnie studentem wydziału Prawa na Uniwersytecie Lubelskim nadal jest wolontariuszem Instruktorem promującym idee Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na spotkaniu 23 października nasza młodzież poznała:

– czym jest Międzynarodowe prawo humanitarne

*co regulują Konwencje Genewskie i Protokoły Dodatkowe

*funkcje i ochrona znaku CK (Czerwonego Krzyża) i CP (Czerwonego Półksiężyca).

Skip to content