Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Konkursy

REGULAMIN VIII GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„LOGOPEDYCZNE CHOINKI JEDYNKI”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Koordynator konkursu: logopeda Beata Anna Dąbrowska

 1. CELE KONKURSU
 2. Utrwalanie poprawnej wymowy ćwiczonych głosek.
 3. Inspiracja do zabawy słowem.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci.
 5. Rozwijanie zdolności i umiejętności manualnych.
 6. Czerpanie radości ze wspólnej pracy z logopedą, nauczycielem bądź rodzicem przy tworzeniu prac plastycznych.
 1. WARUNKI KONKURSU
 • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Kategoria I – najstarsze grupy przedszkolne i zerówki szkolne
 • Kategoria II – klasy 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej
 • Czas trwania konkursu 19 XI 2022 r.  –  9 XII 2022 r.
 • Na konkurs należy dostarczyć prace plastyczne – choinki. Dekoracje choinek, elementy pracy (np. ozdoby na choince, prezenty pod nią, materiał, z którego wykonana jest praca) mają w czytelny sposób nawiązywać do ćwiczonych przez dziecko głosek.
 • Format pracy: kartka A4, technika dowolna (kredki, farby, wydzieranki, wycinanki, plastelina, bibuła, materiały ekologiczne, itp.). Prace przestrzenne, stojące, nie będą podlegały ocenie!
 • Pomysł na choinkę może być konsultowany z logopedą,  rodzicem, nauczycielem, ale same prace powinny być wykonywane przez uczestników w jak największym stopniu samodzielnie.
 • Ocenie podlega: zgodność pracy z regulaminem konkursu (format i logopedyczny wymiar choinki), pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania i walory estetyczne.
 • Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka (wzór w załączniku) z podpisem rodzica wyrażającym zgodę na udział dziecka w konkursie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Prace należy dostarczyć bezpośrednio do gabinetu logopedy lub do sekretariatu Szkoły Podstawowej  nr 1 najpóźniej do 9 XII 2022 r.
 • Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 • Oceny prac dokona komisja konkursowa. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 6 dni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców oraz prezentacja prac zostanie opublikowana na stronie szkoły https://sp1nidzica.pl i szkolnym Facebooku. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone osobiście przez organizatora lub przez opiekunów z poszczególnych palcówek.
 • Przysyłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem.
 • Wszystkie kwestie sporne nieujęte w tym regulaminie, rozstrzyga organizator.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub te, które napłyną po podanym terminie (tj. po 9 XII 2022 r.) , nie będą rozpatrywane w konkursie i nie będą podlegały ocenie.

 Konkurs
 Organizatorzy: Zespół Kreatywnych Uczniów Jedynki
     Rada Rodziców
     Samorząd Uczniowski
 Cel: Wzbudzenie kreatywności uczniów poprzez tworzenie pomocy edukacyjnych
 Ogłaszamy konkurs na kreatywną zabawkę edukacyjną lub pomoc edukacyjną
 W kategorii:
 I-  klasy 0
 II- klasy 1-3
 III-klasy 4-8
 Regulamin:
 1.     Uczestnicy wykonują zabawkę edukacyjną lub pomoc edukacyjną samodzielnie lub z pomocą rodzica/opiekuna techniką dowolną, własnoręcznie wraz z opisem jej użytkowania.
 2.     Opis zabawki lub pomocy edukacyjnej musi zawierać następujące informacje:
 -nazwa zabawki
 -imię i nazwisko autora pracy
 -klasa
 -zasadę działania pomocy edukacyjnej lub zabawki (jakie posiada zastosowanie edukacyjne)
 -posiada zastosowanie edukacyjne -wspomaga uczenie
 3.     Komisja konkursowa wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe w każdej kategorii biorąc pod uwagę:
 -prawidłowe wykorzystanie pomocy edukacyjnej lub zabawki edukacyjnej podczas nauki
 -stopień trudności wykonywania pracy
 -oryginalność
 -estetykę wykonania pracy
 -jasno i prawidłowy wykonany opis
  
 PRACĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 25 LISTOPADA 2022r.
 DO SEKRETARIATU SZKOŁY
  
 Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas Dni Nauki. Wszystkie zgłoszone zabawki oraz pomoce zostają w szkole na potrzeby wzbogacenia pracowni dydaktycznych.
 Opiekunowie:
                                                                       Alicja Gawrońska Milena Ojrzyńska Paulina Elbruda 

Nagrody Marszałka i Wojewody Województwa Warmińsko – Mazurskiego

w literackim konkursie „Rodzina z wartościami to silna rodzina”

dla uczniów naszej szkoły

18 października 2022 roku w sali Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się gala podsumowująca XXIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegorocznym inicjatywom przyświecało hasło: „Rodzina z wartościami to silna rodzina”. Z dumą informujemy, że wśród LAUREATÓW konkursu znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły.  Są to:

 – Miłosz Gołębiewski (kl. 8a), który odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 – Błażej Auguścik (kl. 5c), który otrzymał Nagrodę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Opiekunami obu uczniów jest nauczyciel języka polskiego pani Anna Czarzasta.

Nadmienić należy, że z tematem konkursu literackiego zmierzyło się ponad 80 uczestników. Zarówno Miłosz, jak i Błażej znaleźli się w ścisłej piątce laureatów.  Gratulujemy chłopcom prestiżowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.


VII Gminny Konkurs Plastyczny „Logopedyczne Choinki Jedynki”

Organizowany od 8 lat konkurs skierowany był do dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Rozstrzygany był w dwóch kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne (5-6 lat) i klasy 1 – 3. Na konkurs należało wykonać w dowolnej technice pracę plastyczną – choinkę, której dekoracja czy użyte materiały miały nawiązywać do ćwiczonych przez dziecko głosek. Celem konkursu było m.in. rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni, utrwalanie poprawnej wymowy, rozwijanie zdolności manualnych. Na konkurs napłynęło 20 przepięknych, pomysłowych prac, z 6 gminnych placówek oświatowych. Jury w składzie Anna Siemek, Dorota Józefowicz i Beata A. Dąbrowska oceniło choinki następująco:
Kategoria klas 1 – 3:

1 miejsce – Franek Lejman 1a

2 miejsce – Zosia Kaszuba 1a i Tobiasz Lis 1c

3 miejsce Maja Dramińska – 3b, wyróżnienie- Ola Iwanicka 1a (wszystkie dzieci z Jedynki)


Kategoria oddziały przedszkolne:

1 miejsce – Tymoteusz Ambroży – Przedszkole nr 4 , Pola Bugaj – SP 1 grupa 0a i Gabriel Sobański SP 1 grupa 0c
2 miejsce – Julia Szmydt – Niepubliczne Przedszkole Bajka, Marysia Gałęziewska – Przedszkole nr 4, Zosia Bandurska – SP 1 grupa 0c
3 miejsce – Marysia Kaszuba – Przedszkole nr 4, Asia Siemińska – SP1 grupa 0a, Paulinka Ojrzyńska – SP 1 grupa 0c, Oliwia Mrozowska – SP1 grupa 0c

Wyróżnienia – Tomek Mazanowski – Przedszkole nr 4 i Nikola Misztal – SP3

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorem książek była Rada Rodziców przy SP 1.

Wszystkim laureatom i ich opiekunom składam serdeczne gratulacje oraz podziękowania za trud włożony w wykonanie przepięknych prac.
Organizator konkursu: Beata A. Dąbrowska, logopeda SP 1


Regulamin Konkursu Fotograficznego 2021 r. pt.„Wakacje z rodziną!”


REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  NA OPOWIADANIE WSPÓŁCZESNE INSPIROWANE MITOLOGIĄ GRECKĄ

Skip to content