Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Nauczanie w szkole podstawowej stwarza szczególnie dużo okazji do tego, aby rozwijać twórcze myślenie uczniów. Cele i treści programowe na tym etapie kształcenia umożliwiają stawianie przed dziećmi takich zadań, które uczą samodzielnego myślenia, rozwijają wyobraźnię i kształtują kreatywne postawy. W osiągnięciu tych celów pomocne mogą być aktywizujące metody nauczania. W tym tygodniu uczennice klasy 6b – Maja Bonisławska 🌹, Maria Moszczyńska 🌹 i Hanna Kopczyńska 🌹 swoją lekcją „Epoka Napoleona Bonapartego” zapoczątkowały cykl odwróconych lekcji. Metoda odwróconej lekcji oddaje sprawczość uczniom i uczennicom. Nauczyciel rezygnuje z pozycji eksperta, w całości odpowiedzialnego za kierowanie procesem, na rzecz roli przewodniczki, która pomaga, tłumaczy i wspiera uczących się.🙋Nauczyciel przestaje być dla ucznia jedynym źródłem informacji. Przygotowuje dla niego punkt startowy w postaci pakietu materiałów i informacji oraz wskazówek do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy. Lekcja jest okazją do rozwinięcia i zweryfikowania wiedzy, którą uczniowie i uczennice wcześniej samodzielnie zdobyli. Zanim młodzi ludzie rozpoczną indywidualne lub grupowe poszukiwania, nauczyciel krótko przedstawia temat lekcji oraz wspólnie z nimi określa zakres szukanych informacji, wskazuje też źródła, z których warto skorzystać. Cieszy fakt,  iż uczniowie chętnie uczestniczyli  w tego rodzaju przedsięwzięciu i wykazali się dużą kreatywnością. 🙋‍♀️Zaangażowanie dziewczynek w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji było ogromne, a uczniowie z chęcią realizowali wszystkie przygotowane zadania.💕

Nauczyciel historii: Joanna Marcjanik

Skip to content