Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

XXII Dzień Papieski obchodzony jest w tym roku pod hasłem ,,Blask Prawdy”. Jest to czas, w którym wyrażamy wdzięczność za pontyfikat Papieża Polaka. Z tej okazji uczniowie z klas 5c i 6a pod kierunkiem pań: Katarzyny Matalińskiej, Jolanty Szałandy i Małgorzaty Sobotki przygotowali uroczystość poświęconą Papieżowi – Janowi Pawłowi II. Młodzież przybliżyła wszystkim obecnym postać św. Jana Pawła II. Treści przeplatały pieśni papieskie i ewangelizacyjne oraz zdjęcia z życia Ojca Świętego.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content