Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone…

W naszej szkole o ważności tego wydarzenia sprzed 232 lat przypomnieli uczniowie klasy 1b, którzy zaprosili dzieci z klas 1-3 i z oddziałów przedszkolnych na okolicznościowy występ. Młodzi artyści świetnie poradzili sobie z tremą (po raz pierwszy zaprezentowali się przed tak liczną publicznością) i w dostępnej formie przekazali najważniejsze treści i historię tego Święta. Piękne stroje, piosenki poświęcone Polsce i taniec z szarfami uzupełniły ten wzruszający występ.

Dzieci przygotowała wychowawczyni – pani Paulina Wiśniewska, o oprawę muzyczną zadbał pan Krzysztof Partyka, a o taniec pani Marzena Borkowska.

Pierwszaki zaprezentowały także to przedstawienie przed wychowankami OREW, przedszkolakami z Krainy Odkrywców oraz swoimi rodzicami.

Beata A. Dąbrowska

Skip to content