Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

O tym, jak wiele korzyści niesie za sobą projekt edukacyjny nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W naszej szkole projekty zarówno edukacyjne jak i społeczne są codziennością?‍♀️?‍♂️ Dzięki realizacji projektów nasi uczniowie integrują się, rozwijają i odkrywają swoje umiejętności i talenty, pomagają potrzebującym, zdobywają kompetencje, które mogą wykorzystać w dalszej edukacji? Projekty mają także jeszcze jedną, bardzo istotną cechę: koncentrują się wokół jednego zagadnienia, dziedziny, problemu, tym samym pozwalając poznać go bardziej dogłębnie ? Przez dwa tygodnie uczniowie klasy 5d uczestniczyli w projekcie edukacyjnym ,,Powrót do przeszłości – moje miasto dawniej”? Uzyskawszy fragmentaryczne wiadomości o przeszłości swojego miasta, pracując nad spersonalizowanymi zagadnieniami, poszukując informacji, przygotowali wiele ciekawych i interesujących prac. Podczas warsztatów wykorzystano materiał zgromadzony przez miłośnika i badacza naszego miasta Witolda Zagożdżona i publikowany na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100063645064545
 oraz witrynie http://neidenburg-nibork-nidzica.blogspot.com/ Realizując zadania młodzież wykazała się dużą kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem. 

Joanna Marcjanik

Skip to content