Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

PROSTO Z AFRYKI!

Włączyliśmy się w „ADOPCJĘ NA ODLEGŁOŚĆ”

Adoptowaną przez nas osobą jest dziewczynka, która nazywa się FIONA KENDI, uczy w   klasie IV szkoły średniej  (Kithatu Girls’ Secondary School,).

KOORDYNATORZY: Siostra Samuela Halina GRYGO,  Pani Małgorzata SOBOTKA i Pani Monika PIŃCZEWSKA – CZEPŁO


Projekt: „ADOPCJA na odległość dziecka z Kenii”

Nasza szkoła od kilku lat realizuje projekt: „ADOPCJA na odległość dziecka z Kenii”, której celem jest dobrowolne objęcie dziecka modlitwą oraz pomocą finansową.

Adoptowaną przez nas osobą jest dziewczynka, która nazywa się FIONA KENDI, ma 17 lat i uczy się w szkole średniej (Kithatu Girls’ Secondary School,).

DZIĘKUJEMY wszystkim ofiarodawcom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i wsparli finansowo naszą dziewczynkę FIONĘ KENDI.💝

KOORDYNATORZY: Siostra Samuela Halina GRYGO, Pani Małgorzata SOBOTKA i Pani Monika PIŃCZEWSKA – CZEPŁO.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content