Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

19 II 2023 roku minęła 550 rocznica urodzin patrona naszej szkoły. W związku z tym wydarzeniem Jedynka i inne szkoły noszące imię Mikołaja Kopernika, szczególnie uroczyście obchodziły swoje święto. Jedną z wielu form uczczenia postaci wybitnego Polaka, były zajęcia z teatrzykiem papierowym Kamishibai, które zostały przeprowadzone w dniach 13 – 15 lutego, we wszystkich oddziałach przedszkolnych i klasach edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje prowadziła Beata Anna Dąbrowska, szkolny logopeda. Piękne ryciny ilustrujące życie i działalność Mikołaja Kopernika oraz wiele ciekawych, a często mało znanych faktów z życia wybitnego astronoma zostały pozyskane przez szkołę, w zwiazku z obchodzonym Rokiem Kopernika.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content