Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,, MALI – WIELCY RATOWNICY Z NIDZICKIEJ JEDYNKI ‘’

W naszej szkole realizowana jest autorska innowacja pedagogiczna Dzięki takiej innowacji nauczymy się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. 

Autorzy innowacji Panie: Paulina Elbruda oraz Dominika Bonisławska

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content