Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Celem realizowanego w naszej szkole modelu działań psychoprofilaktycznych jest zdobywanie przez uczniów  i trenowanie podstawowych umiejętności psychospołecznych niezbędnych dla rozwijania przyjaznych relacji rówieśniczych oraz pomocnych w profilaktyce ewentualnych konfliktów. Szkoła wspiera proces rozwijania i praktykowania kompetencji społeczno – emocjonalnych, ważnych dla budowania poczucia własnej wartości i konstruktywnych relacji rówieśniczych. Jedną z takich przydatnych kompetencji jest porozumiewanie się Językiem Żyrafy  – językiem empatii. Warsztaty prowadzi pedagog szkolna Pani Dorota Józefowicz  we współpracy z wychowawcą klasy Panią Joanną Marcjanik. W dniu wczorajszym uczniowie klasy 4b uczestniczyli w trzeciej części warsztatów poświęconych porozumieniu bez przemocy. Zadaniem każdej osoby było napisanie na papierowym sercu czegoś miłego swojej koleżance i swojemu koledze. Uczniowie uczyli się Języka Żyrafy poprzez osobiste doświadczenie. Praktykowanie tego Języka rozwija Odpowiedzialność za dbanie o swoje potrzeby przez ucznia oraz aktywne poprawianie swoich relacji rówieśniczych w miejsce postaw izolacyjnych, czyli Uspołecznienie. Celem warsztatów było budowanie pozytywnego klimatu w klasie, opartego na zaufaniu, ciepłych i bezpiecznych relacjach. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem młodzieży, a klasa stała się przestrzenią wzajemnego szacunku.

Serdecznie dziękujemy Pani Dorotce Józefowicz 

Wychowawca klasy 4b – Joanna Marcjanik

Skip to content