Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

W klasie 8c od miesiąca lutego odbywały się warsztaty psychoedukacyjne z pedagogiem i psychologiem mające na celu poprawę relacji rówieśniczych. Poruszono tematykę:

integracji,

tolerancji,

rozwiązywania konfliktów,

współpracy,

znaczenia każdego w grupie klasowej.

Podsumowując:  jesteśmy różni i to jest piękne, inspirujmy się sobą nawzajem i bądźmy dla siebie życzliwi.

Pedagog szkolny: Pani Dorota Józefowicz

Psycholog szkolny: Pani Ewelina Fabiszewska

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content