Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Organizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa 2023

Niewiele ponad tydzień pozostało do obchodów #EuropejskieDniDziedzictwa!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy stała się częścią tego wspaniałego wydarzenia gromadzącego tysiące uczestników z 50 krajów!

Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD) to wielkie święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy. To bezpłatne atrakcje – wystawy, koncerty, warsztaty i konkursy dzięki którym można poznawać historię oraz tradycje swojego regionu. W Polsce 31. edycję #EDD obchodzimy pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, podkreślając istotę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator ogólnopolski wydarzenia – zaprasza wszystkich do udziału w największej tego typu inicjatywie w Europie.

Tegoroczne hasło – „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” – związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe nie kończy się na zabytkach i zbiorach obiektów. Obejmuje ono również tradycje lub żywe formy wyrazu odziedziczone po naszych przodkach i przekazane przyszłym pokoleniom, takie jak tradycje ustne, sztuki widowiskowe, wiedza i praktyki dotyczące przyrody lub wiedza i tradycyjne umiejętności rzemieślnicze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zorganizowanych przez szkołę wydarzeniach. 

Dyrektorzy szkoły:

Artur Pacuszka, Marek Dąbrowski, Wioletta Romańska

Szkolni koordynatorzy:

Joanna Marcjanik, Anna Czarzasta, Dorota Wódkiewicz, Paulina Elbruda

Więcej informacji o Europejskich Dniach Dziedzictwa: https://edd.nid.pl/

Skip to content