Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy  wdraża  akcję edukacyjną kierowaną do dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz ich rodziców

Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Najbliższe lata będą okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg poważnych problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku także kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Dlatego wszystkie dzieci klas pierwszych i ich rodzice objęci są akcją „Moje dziecko idzie do szkoły”, aby umieli żyć zdrowo i bezpiecznie.

 • ADRESACI AKCJI
  • rodzice uczniów klas I szkół podstawowych
  • uczniowie klas I szkół podstawowych
  • rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2021/2022
 • CELE AKCJI
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci,
 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
 • zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie,
 • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci,
 • przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

Materiały do pobrania link

Skip to content