Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Dni Nauki to coroczne wydarzenie, skupiające osoby zainteresowane aktualnymi wyzwaniami badawczymi, metodami prowadzenia badań i odkryciami w różnych dziedzinach nauki. Program obejmuje tematykę nauk ścisłych, przyrodniczych, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych, a także nauk dotyczących kultury i sztuki. Charakterystyczną cechą spotkań festiwalowych są debaty, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe, wystawy, eksperymenty, konkursy oraz gry edukacyjne. W dniu dzisiejszym, podczas Dni Nauki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy tematyka wydarzenia toczyła się także wokół historii. Na ciekawe spotkanie z historią naszego regionu zaprosili nas członkowie Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Nibork – Panowie Dariusz Iwanicki, Zbigniew Abramczyk, Adam Szałanda i Piotr Krajewski. Stowarzyszenie od lat włącza się w organizację wydarzeń popularyzujących szeroko pojętą naukę historyczną. Stowarzyszenie Historyczno – Eksploracyjne Nibork powstało pod koniec 2019 roku i jest członkiem Polskiego Związku Eksploratorów. Grupę tworzą osoby interesujące się dziejami ziemi nidzickiej, poszukujące pamiątek historycznych. Wspólna pasja połączyła regionalistów, detektorystów i miłośników historii naszego regionu. Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do historycznej nazwy naszego miasta – Nibork. Pierwsze źródła historyczne podają niemiecką nazwę Nydenburg, później utrwaliła się forma Neidenburg, którą z kolei spolszczano na Nibork. Nazwę Nibork w 1946 roku zastąpiono formą bardziej słowiańskąNidzica. Wszyscy członkowie stowarzyszenia są wielkimi pasjonatami historii, kolekcjonują różnego rodzaju stare przedmioty. Jedni specjalizują się w pamiątkach z czasów  I wojny światowej, innych interesuje tematyka społeczno – gospodarcza, czy kulturalna. Członków stowarzyszenia łączy jedno – zainteresowanie dziejami naszej Małej Ojczyzny. 

Stowarzyszenie dąży do jednoczenia wszystkich osób, którym zależy na pogłębianiu wiedzy historycznej, poznawaniu dziejów człowieka, oraz co ważniejsze, zachowaniu pamiątek przeszłości dla przyszłych pokoleń. Zauważmy, że pamiątka jest przedmiotem „mówiącym”, rzeczowym zawiązkiem jakiejś narracji, a seria pamiątek uchodzi za materiał inicjujący szerszą opowieść. Każdy przedmiot odgrywający rolę pamiątki, niezależnie od podziału na pamiątki historyczne i etniczne ewokuje dystans czasowy. Pamiątka etniczna wraz z upływem lat nabiera znaczeń historycznych, pamiątka historyczna zabarwia się etnicznością po przekroczeniu granic rodzimej kultury. Jako rzecz reprezentująca przeszłość pamiątka jest czymś, co pozostaje z minionego, zmieniając zarazem własną pozycję w relacjach własności, przestrzeni i przeznaczenia. Pamiątki pozostawione przez dawne społeczeństwa pozwalają nam stworzyć obraz ich życia. Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Historyczno – Eksploracyjnym Nibork są realną siłą, która ma wpływ na kształtowanie prawa przyjaznego miłośnikom historii zajmującym się poszukiwaniami amatorsko, ale również profesjonalnie. Pamiętajmy, że niestrudzonej pracy archeologów, stowarzyszeń historyczno – eksploracyjnych, muzeów zawdzięczamy obecny stan wiedzy historycznej i możliwość podziwiania najróżniejszych reliktów, pochodzących z dawnych czasów.

Serdecznie dziękując za współpracę i zaangażowanie zapraszam na stronę Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Nibork poświęconą aspektom historycznym naszego miasta i okolic:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064631264472&locale=pl_PL

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554848654399

Skip to content