Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Od początku stycznia do czerwca 2024 roku realizujemy w Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy  projekt ” Na Dobry Początek ” we współpracy z Fundacją BGK .  Jego uczestnikami są dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas 1-3, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie dzieci w rozwoju obszaru kompetencji emocjonalno-społecznych i procesie edukacji.😊👌

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content