Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

,,MALI – WIELCY RATOWNICY z NIDZICKIEJ JEDYNKI ” to autorska innowacja pedagogiczna w ramach, której uczniowie nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także radzenia sobie z emocjami w nieprzewidywalnych sytuacjach losowych.

16 grudnia 2022 r. spotkanie warsztatowe miało miejsce w NIDZICKIEJ STRAŻY POŻARNEJ, gdzie nasi uczniowie poza merytorycznymi oraz praktycznymi wskazówkami do pracy, mieli możliwość poznania jednostki od sali konferencyjnej po ,,kuźnię formy”.

Dziękujemy całej załodze oraz komendantowi straży pożarnej za możliwość uczestnictwa w warsztatach.

Dominika Bonisławska, Paulina Elbruda

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content