Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej zbiórki charytatywnej „Ile waży św. Mikołaj?”.

Celem zbiórki jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Konkurs polega na zbiórce bilonu o jak największej wadze lub wartości. Nasza zbiórka trwa do 20 grudnia 2022 r. Zapraszamy zainteresowanych do przyłączenia się do pomocy najbardziej potrzebującym.

Siostra Halina Grygo i Pani Małgorzata Sobotka

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content