Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Grupy przedszkolne 0,, A” i 0 ,,D” gościnnie w sali informatycznej uczą się grafiki komputerowej w programie PAINT ze starszymi uczniami klasy V ,,A”

Dziękujemy Pani Małgorzacie Sobotce nauczycielowi informatyki za miłe przyjęcie.

Nauczyciele : Pani Paulina Elbruda oraz Pani Dominika Bonisławska

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


         Placówki oświatowo - wychowawcze powiatu nidzickiego
W związku ze zgłoszeniami od lekarzy powiatu nidzickiego bardzo licznych infekcji wśród dzieci
i młodzieży Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nidzicy zwraca się z prośbą o przekazanie
rodzicom poniższego komunikatu.

Skip to content