Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Zakończyliśmy realizację zadania „EKOPRACOWNIA W EKO JEDYNCE” sfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszt całkowity zadania to 55 000 zł, z czego kwota dofinansowania WFOŚiGW w Olsztynie to 49 500 zł. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenie pracowni matematyczno/przyrodniczej.

W sali zamontowano rolety zaciemniające i położono panele akustyczne. Zakupiono i zamontowano monitor, który pozwoli wykorzystać interaktywne pomoce dydaktyczne.

Remont klasy polegał na malowaniu ścian i sufitu, zamontowaniu oświetlenia oraz wymianie instalacji elektrycznej i instalacji ciepłowniczej. W pracowni postawiono szafy, w których przechowywane są zakupione pomoce dydaktyczne (sprzęt multimedialny, w tym komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem). Poza tym zakupiono stoliki uczniowskie z krzesłami oraz biurko nauczycielskie z krzesłem biurowym.

W nowej pracowni realizowana będzie edukacja ekologiczna w ramach nauczanych przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach dodatkowych w formie kół zainteresowań. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym możliwe będzie m.in. przeprowadzanie ciekawych eksperymentów i obserwacji z dziedziny chemii, fizyki, biologii, geografii i ekologii, zarówno podczas zajęć kameralnych, jak i terenowych. Nowy sprzęt multimedialny pozwoli na lepszą jakość przekazu omawianych treści (monitor interaktywny), rozwój umiejętności wyszukiwania i opracowywania informacji.

Edukacja w dobrze wyposażonej i estetycznej pracowni przyniesie wiele korzyści, z których najważniejsze to: wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej, rozwój pasji przyrodniczych, rozwój różnorodnych umiejętności kluczowych, przyjemność nauki i pracy.

Za to, że nasz projekt zyskał uznanie i został zaakceptowany do dofinansowania bardzo dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dziękujemy Pani Ali Wolak i Dorocie Taratyckiej za ich pracę na rzecz pogłębiania świadomości ekologicznej w naszej szkole wśród uczniów.

Za okazaną wsparcie, życzliwość i merytoryczną pomoc przy realizacji i rozliczeniu projektu bardzo dziękujemy Pani Joannie Dobroń, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.


„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie                    oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.


Już niedługo w Szkole podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zostanie oficjalnie otwarta EKOPRACOWNIA!

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przedmiotem Konkursu było stworzenie krótkiego filmu (do 2 minut) przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji/opisu planowanej ekopracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć.

Zgodnie z zasadami konkursu, ekopracownia to miejsce, gdzie uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze i kształtować proekologiczne zachowania.

Naszym marzeniem było stworzenie pracowni na miarę XXI wieku, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy.

Za pomoc w realizacji projektu i wszelkie wsparcie dziękujemy Pani Joannie Dobroń, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, Pani Ali Wolak za nagranie i zmontowanie filmiku, który zyskał uznanie komisji konkursowej i Pani Dorocie Taratyckiej za wszelkie podjęte działania na rzecz ochrony środowiska.

Skip to content