Biuletyn Informacji Publicznej     

Deklaracja dostępności

zsnr1nidzica@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie                    oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 49 500zł”.

Już niedługo w Szkole podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zostanie oficjalnie otwarta EKOPRACOWNIA!

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przedmiotem Konkursu było stworzenie krótkiego filmu (do 2 minut) przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji/opisu planowanej ekopracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć.

Zgodnie z zasadami konkursu, ekopracownia to miejsce, gdzie uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze i kształtować proekologiczne zachowania.

Naszym marzeniem było stworzenie pracowni na miarę XXI wieku, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy.

Za pomoc w realizacji projektu i wszelkie wsparcie dziękujemy Pani Joannie Dobroń, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, Pani Ali Wolak za nagranie i zmontowanie filmiku, który zyskał uznanie komisji konkursowej i Pani Dorocie Taratyckiej za wszelkie podjęte działania na rzecz ochrony środowiska.

Skip to content